Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Adam Price Plaid Cymru 15261 46% Wedi'i ethol
Rob James Llafur Cymru 8448 25% Heb ei ethol
Havard Hughes Ceidwadwyr Cymreig 7751 23% Heb ei ethol
Monica Mary French Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 975 3% Heb ei ethol
Karl Pollard Reform UK 818 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 33253
Etholaeth 59248
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 228
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Adam Price 46% Wedi'i ethol
Rob James 25% Heb ei ethol
Havard Hughes 23% Heb ei ethol
Monica Mary French 3% Heb ei ethol
Karl Pollard 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd228
Cyfanswm a wrthodwyd228