Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Caerdydd a Phenarth

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

De Caerdydd a Phenarth - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Vaughan Gething Llafur Cymru 18153 50% Wedi'i ethol
Leighton Rowlands Ceidwadwyr Cymreig 7547 21% Heb ei ethol
Nasir Adam Plaid Cymru 4957 14% Heb ei ethol
Helen Westhead Plaid Werdd Cymru 1643 5% Heb ei ethol
Alex Wilson Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1402 4% Heb ei ethol
Lisa Peregrine Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 732 2% Heb ei ethol
Paul Campbell Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 576 2% Heb ei ethol
Matt Friend Propel 552 2% Heb ei ethol
Alan James Pick Reform UK 295 1% Heb ei ethol
Alan Charles Golding Freedom Alliance 273 1% Heb ei ethol
David Craig Rolfe Annibynnol 135 0% Heb ei ethol
Angus Hawkins Gwlad 121 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 36386
Etholaeth 82246
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 270
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Vaughan Gething 50% Wedi'i ethol
Leighton Rowlands 21% Heb ei ethol
Nasir Adam 14% Heb ei ethol
Helen Westhead 5% Heb ei ethol
Alex Wilson 4% Heb ei ethol
Lisa Peregrine 2% Heb ei ethol
Paul Campbell 2% Heb ei ethol
Matt Friend 2% Heb ei ethol
Alan James Pick 1% Heb ei ethol
Alan Charles Golding 1% Heb ei ethol
David Craig Rolfe 0% Heb ei ethol
Angus Hawkins 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd270
Cyfanswm a wrthodwyd270