Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janice Gregory Llafur Cymru 12955 64% Wedi'i ethol
Danny Clark Plaid Cymru 3379 17% Heb ei ethol
Martyn Hughes Ceidwadwyr Cymreig 2945 15% Heb ei ethol
Gerald Leslie Francis Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 985 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20264
Etholaeth 55442
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 163
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janice Gregory 64% Wedi'i ethol
Danny Clark 17% Heb ei ethol
Martyn Hughes 15% Heb ei ethol
Gerald Leslie Francis 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd163
Cyfanswm a wrthodwyd163