Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol Caerdydd

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jenny Rathbone Llafur Cymru 13100 46% Wedi'i ethol
Rodney Berman Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 5460 19% Heb ei ethol
Calum Davies Ceidwadwyr Cymreig 3788 13% Heb ei ethol
William Rees Plaid Cymru 3470 12% Heb ei ethol
Ceri Davies Plaid Werdd Cymru 1552 5% Heb ei ethol
Munawar Mughal Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 440 2% Heb ei ethol
Dilan Nazari Propel 268 1% Heb ei ethol
Thomas Joseph Franklin Freedom Alliance 156 1% Heb ei ethol
Julian Bosley Reform UK 151 1% Heb ei ethol
Brian Johnson Plaid Sosialaidd Prydain Fawr 82 0% Heb ei ethol
Clem Thomas Gwlad 65 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28532
Etholaeth 64122
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 180
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jenny Rathbone 46% Wedi'i ethol
Rodney Berman 19% Heb ei ethol
Calum Davies 13% Heb ei ethol
William Rees 12% Heb ei ethol
Ceri Davies 5% Heb ei ethol
Munawar Mughal 2% Heb ei ethol
Dilan Nazari 1% Heb ei ethol
Thomas Joseph Franklin 1% Heb ei ethol
Julian Bosley 1% Heb ei ethol
Brian Johnson 0% Heb ei ethol
Clem Thomas 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd180
Cyfanswm a wrthodwyd180