Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Caerffili

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Caerffili - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hefin David Llafur Cymru 13289 46% Wedi'i ethol
Delyth Jewell Plaid Cymru 8211 28% Heb ei ethol
Steven Mayfield Ceidwadwyr Cymreig 5013 17% Heb ei ethol
Stephen John Jones Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 1119 4% Heb ei ethol
Steven Aicheler Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 787 3% Heb ei ethol
Tim Price Reform UK 495 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28914
Etholaeth 65958
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 176
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hefin David 46% Wedi'i ethol
Delyth Jewell 28% Heb ei ethol
Steven Mayfield 17% Heb ei ethol
Stephen John Jones 4% Heb ei ethol
Steven Aicheler 3% Heb ei ethol
Tim Price 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd176
Cyfanswm a wrthodwyd176