Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pen-y-bont ar Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Sarah Murphy Llafur Cymru 12388 42% Wedi'i ethol
Rachel Nugent-Finn Ceidwadwyr Cymreig 8324 28% Heb ei ethol
Leanne Lewis Plaid Cymru 3091 10% Heb ei ethol
Steven Bletsoe Annibynnol 3046 10% Heb ei ethol
Caroline Jones Annibynnol 1064 4% Heb ei ethol
Harvey Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 782 3% Heb ei ethol
Christine Ann Roach Reform UK 534 2% Heb ei ethol
Geraint David Jones Gwlad 232 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29461
Etholaeth 65858
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 194
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sarah Murphy 42% Wedi'i ethol
Rachel Nugent-Finn 28% Heb ei ethol
Leanne Lewis 10% Heb ei ethol
Steven Bletsoe 10% Heb ei ethol
Caroline Jones 4% Heb ei ethol
Harvey Jones 3% Heb ei ethol
Christine Ann Roach 2% Heb ei ethol
Geraint David Jones 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd194
Cyfanswm a wrthodwyd194