Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Brycheiniog a Sir Faesyfed - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Evans Ceidwadwyr Cymreig 12741 40% Wedi'i ethol
William Powell Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 8921 28% Heb ei ethol
Gethin Jones Llafur Cymru 4980 16% Heb ei ethol
Grenville Ham Plaid Cymru 2075 6% Heb ei ethol
Emily Durrant Plaid Werdd Cymru 1556 5% Heb ei ethol
Claire Mills Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 1209 4% Heb ei ethol
Karen Elizabeth Laurie-Parry Annibynnol 345 1% Heb ei ethol
John Richard Muir Reform UK 213 1% Heb ei ethol
Sam Holwill Gwlad 75 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 32115
Etholaeth 55857
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 160
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Evans 40% Wedi'i ethol
William Powell 28% Heb ei ethol
Gethin Jones 16% Heb ei ethol
Grenville Ham 6% Heb ei ethol
Emily Durrant 5% Heb ei ethol
Claire Mills 4% Heb ei ethol
Karen Elizabeth Laurie-Parry 1% Heb ei ethol
John Richard Muir 1% Heb ei ethol
Sam Holwill 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd160
Cyfanswm a wrthodwyd160