Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Blaenau Gwent

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Blaenau Gwent - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alun Davies Llafur Cymru 10226 49% Wedi'i ethol
Peredur Owen Griffiths Plaid Cymru 3588 17% Heb ei ethol
Edward Dawson Ceidwadwyr Cymreig 2611 13% Heb ei ethol
Mandy Moore Annibynnol 2376 11% Heb ei ethol
Richard Taylor Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 1364 7% Heb ei ethol
Paula Gâlen Yates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 333 2% Heb ei ethol
Robert Charles Beavis Reform UK 319 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20817
Etholaeth 51
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 134
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alun Davies 49% Wedi'i ethol
Peredur Owen Griffiths 17% Heb ei ethol
Edward Dawson 13% Heb ei ethol
Mandy Moore 11% Heb ei ethol
Richard Taylor 7% Heb ei ethol
Paula Gâlen Yates 2% Heb ei ethol
Robert Charles Beavis 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd134
Cyfanswm a wrthodwyd134