Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Arfon

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Arfon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Siân Gwenllian Plaid Cymru 13760 63% Wedi'i ethol
Iwan Wyn Jones Llafur Cymru 5108 23% Heb ei ethol
Tony Thomas Ceidwadwyr Cymreig 1806 8% Heb ei ethol
Calum Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 642 3% Heb ei ethol
Andrew Martin Haigh Reform UK 350 2% Heb ei ethol
Martin Harry Bristow Annibynnol 82 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21748
Etholaeth 42710
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 124
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Siân Gwenllian 63% Wedi'i ethol
Iwan Wyn Jones 23% Heb ei ethol
Tony Thomas 8% Heb ei ethol
Calum Davies 3% Heb ei ethol
Andrew Martin Haigh 2% Heb ei ethol
Martin Harry Bristow 0% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd124
Cyfanswm a wrthodwyd124