Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Alun a Glannau Dyfrdwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jack Sargeant Llafur Cymru 12622 49% Wedi'i ethol
Abigail Mainon Ceidwadwyr Cymreig 8244 32% Heb ei ethol
Jack Morris Plaid Cymru 1886 7% Heb ei ethol
Chris Twells Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1584 6% Heb ei ethol
Felix Aubel Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 898 3% Heb ei ethol
Richard Purviss Reform UK 401 2% Heb ei ethol
Lien Davies Freedom Alliance 208 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25843
Etholaeth 65884
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 184
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jack Sargeant 49% Wedi'i ethol
Abigail Mainon 32% Heb ei ethol
Jack Morris 7% Heb ei ethol
Chris Twells 6% Heb ei ethol
Felix Aubel 3% Heb ei ethol
Richard Purviss 2% Heb ei ethol
Lien Davies 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd184
Cyfanswm a wrthodwyd184