Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Aberconwy

Etholiad Senedd (Etholaeth) 2021 - Dydd Iau, 6 Mai 2021

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Aberconwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Finch-Saunders Ceidwadwyr Cymreig 9815 42% Wedi'i ethol
Aaron Wynne Plaid Cymru 6479 28% Heb ei ethol
Dawn McGuiness Llafur Cymru 5971 25% Heb ei ethol
Rhys Jones Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 735 3% Heb ei ethol
Rachel Bagshaw Reform UK 320 1% Heb ei ethol
Sharon Smith No More Lockdowns 223 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23543
Etholaeth 45436
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 121
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janet Finch-Saunders 42% Wedi'i ethol
Aaron Wynne 28% Heb ei ethol
Dawn McGuiness 25% Heb ei ethol
Rhys Jones 3% Heb ei ethol
Rachel Bagshaw 1% Heb ei ethol
Sharon Smith 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd121
Cyfanswm a wrthodwyd121