Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Aberafan

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Aberafan - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Rees Llafur Cymru 12104 64% Wedi'i ethol
Paul Nicholls Jones Plaid Cymru 2793 15% Heb ei ethol
TJ Morgan Ceidwadwyr Cymreig 2704 14% Heb ei ethol
Helen Ceri Clarke Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1278 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 18879
Etholaeth 50754
Y pleidleisiau a fwriwyd 19055
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 166
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Rees 64% Wedi'i ethol
Paul Nicholls Jones 15% Heb ei ethol
TJ Morgan 14% Heb ei ethol
Helen Ceri Clarke 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd166
Cyfanswm a wrthodwyd166