Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 66903 40% Heb ei ethol
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd)
Bethan Jenkins
Plaid Cymru 29050 17% Wedi'i ethol
Suzy Davies Ceidwadwyr Cymreig 25414 15% Wedi'i ethol
Caroline Jones Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 23096 14% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10946 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 7137 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4420 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates The Official Monster Raving Loony Party 1106 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionist and Socialist Coalition 686 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 431 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 169189
Etholaeth 391979
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 40%
Plaid Cymru 17%
Ceidwadwyr Cymreig 15%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 14%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 4%
Plaid Werdd Cymru 3%
The Official Monster Raving Loony Party 1%
Trade Unionist and Socialist Coalition 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%