Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 74424 38% Heb ei ethol
Mark Reckless
David W Rowlands
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 34524 18% Wedi'i ethol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Ceidwadwyr Cymreig 33318 17% Wedi'i ethol
Steffan Lewis Plaid Cymru 29686 15% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 7870 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6784 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4831 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates The Official Monster Raving Loony Party 1115 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionist and Socialist Coalition 618 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 492 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates National Front 429 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 194091
Etholaeth 463353
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 38%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 18%
Ceidwadwyr Cymreig 17%
Plaid Cymru 15%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 4%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3%
Plaid Werdd Cymru 2%
The Official Monster Raving Loony Party 1%
Trade Unionist and Socialist Coalition 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
National Front 0%