Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 78366 34% Heb ei ethol
Neil John McEvoy Plaid Cymru 48357 21% Wedi'i ethol
Andrew RT Davies
David Melding
Ceidwadwyr Cymreig 42185 18% Wedi'i ethol
Gareth Bennett Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 23958 10% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 14875 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 9163 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 7949 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Cydraddoldeb i Fenywod 2807 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates The Official Monster Raving Loony Party 1096 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Trade Unionist and Socialist Coalition 736 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Annibynnol 651 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gomiwnyddol Prydain 520 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Freedom to choose 470 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 231133
Etholaeth 494758
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 34%
Plaid Cymru 21%
Ceidwadwyr Cymreig 18%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 10%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 4%
Plaid Werdd Cymru 3%
Plaid Cydraddoldeb i Fenywod 1%
The Official Monster Raving Loony Party 0%
Trade Unionist and Socialist Coalition 0%
Annibynnol 0%
Plaid Gomiwnyddol Prydain 0%
Freedom to choose 0%