Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 57528 28% Heb ei ethol
Llyr Gruffydd Plaid Cymru 47701 23% Wedi'i ethol
Mark Isherwood Ceidwadwyr Cymreig 45468 22% Wedi'i ethol
Michelle Brown
Nathan Gill
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 25518 12% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 9409 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 9345 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4789 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru 1865 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates The Official Monster Raving Loony Party 1355 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Annibynnol 926 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 586 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 204490
Etholaeth 470492
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 28%
Plaid Cymru 23%
Ceidwadwyr Cymreig 22%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 12%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 5%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 5%
Plaid Werdd Cymru 2%
Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru 1%
The Official Monster Raving Loony Party 1%
Annibynnol 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%