Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canolbarth a Gorllewin Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Simon Thomas Plaid Cymru 56754 26% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Ceidwadwyr Cymreig 44461 21% Heb ei ethol
Eluned Morgan
Joyce Watson
Llafur Cymru 41975 19% Wedi'i ethol
Neil Hamilton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 25042 12% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 23554 11% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 10707 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 8222 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Gwerin Gyntaf 1496 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1103 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates The Official Monster Raving Loony Party 1071 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru 1032 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 423 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 215840
Etholaeth 425355
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru 26%
Ceidwadwyr Cymreig 21%
Llafur Cymru 19%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 12%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 11%
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 5%
Plaid Werdd Cymru 4%
Gwerin Gyntaf 1%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
The Official Monster Raving Loony Party 0%
Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%