Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Aberafan

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Aberafan - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Rees Llafur Cymru 10578 51% Wedi'i ethol
Bethan Jenkins Plaid Cymru 4176 20% Heb ei ethol
Glenda Davies Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3119 15% Heb ei ethol
David Jenkins Ceidwadwyr Cymreig 1342 6% Heb ei ethol
Helen Ceri Clarke Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1248 6% Heb ei ethol
Jonathan Tier Plaid Werdd Cymru 389 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20852
Etholaeth 49074
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
David Rees 51% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Bethan Jenkins 20% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Glenda Davies 15% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
David Jenkins 6% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Helen Ceri Clarke 6% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jonathan Tier 2% Heb ei ethol