Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Wrecsam

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Wrecsam - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lesley Griffiths Llafur Cymru 7552 37% Wedi'i ethol
Andrew Atkinson Ceidwadwyr Cymreig 6227 31% Heb ei ethol
Carrie Harper Plaid Cymru 2631 13% Heb ei ethol
Jeanette Bassford-Barton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2393 12% Heb ei ethol
Beryl Blackmore Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1140 6% Heb ei ethol
Alan Butterworth Plaid Werdd Cymru 411 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20354
Etholaeth 51567
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lesley Griffiths 37% Wedi'i ethol
Andrew Atkinson 31% Heb ei ethol
Carrie Harper 13% Heb ei ethol
Jeanette Bassford-Barton 12% Heb ei ethol
Beryl Blackmore 6% Heb ei ethol
Alan Butterworth 2% Heb ei ethol