Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bro Morgannwg

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Bro Morgannwg - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jane Hutt Llafur Cymru 14655 39% Wedi'i ethol
Ross England Ceidwadwyr Cymreig 13878 37% Heb ei ethol
Ian Johnson Plaid Cymru 3871 10% Heb ei ethol
Lawrence Andrews Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3662 10% Heb ei ethol
Denis Campbell Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 938 2% Heb ei ethol
Alison Haden Plaid Werdd Cymru 794 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 37798
Etholaeth 71177
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jane Hutt 39% Wedi'i ethol
Ross England 37% Heb ei ethol
Ian Johnson 10% Heb ei ethol
Lawrence Andrews 10% Heb ei ethol
Denis Campbell 2% Heb ei ethol
Alison Haden 2% Heb ei ethol