Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Tor-faen

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Tor-faen - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lynne Neagle Llafur Cymru 9688 42% Wedi'i ethol
Susan Boucher Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5190 23% Heb ei ethol
Graham Smith Ceidwadwyr Cymreig 3931 17% Heb ei ethol
Matthew Woolfall-Jones Plaid Cymru 2860 12% Heb ei ethol
Steve Jenkins Plaid Werdd Cymru 681 3% Heb ei ethol
Alison Willott Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 628 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22978
Etholaeth 60246
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lynne Neagle 42% Wedi'i ethol
Susan Boucher 23% Heb ei ethol
Graham Smith 17% Heb ei ethol
Matthew Woolfall-Jones 12% Heb ei ethol
Steve Jenkins 3% Heb ei ethol
Alison Willott 3% Heb ei ethol