Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Abertawe

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mike Hedges Llafur Cymru 10726 52% Wedi'i ethol
Clifford Johnson Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3274 16% Heb ei ethol
Dic Jones Plaid Cymru 2744 13% Heb ei ethol
Sadie Vidal Ceidwadwyr Cymreig 1729 8% Heb ei ethol
Charlene Webster Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1574 8% Heb ei ethol
Tony Young Plaid Werdd Cymru 529 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20576
Etholaeth 57589
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mike Hedges 52% Wedi'i ethol
Clifford Johnson 16% Heb ei ethol
Dic Jones 13% Heb ei ethol
Sadie Vidal 8% Heb ei ethol
Charlene Webster 8% Heb ei ethol
Tony Young 3% Heb ei ethol