Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Rhondda

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Rhondda - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Leanne Wood Plaid Cymru 11891 51% Wedi'i ethol
Leighton Andrews Llafur Cymru 8432 36% Heb ei ethol
Stephen Clee Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2203 9% Heb ei ethol
Maria Hill Ceidwadwyr Cymreig 528 2% Heb ei ethol
Pat Matthews Plaid Werdd Cymru 259 1% Heb ei ethol
Rhys Taylor Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 173 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23486
Etholaeth 49758
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Leanne Wood 51% Wedi'i ethol
Leighton Andrews 36% Heb ei ethol
Stephen Clee 9% Heb ei ethol
Maria Hill 2% Heb ei ethol
Pat Matthews 1% Heb ei ethol
Rhys Taylor 1% Heb ei ethol