Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Casnewydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jayne Bryant Llafur Cymru 12157 44% Wedi'i ethol
Matthew Robert Hatton Evans Ceidwadwyr Cymreig 8042 29% Heb ei ethol
Michael Ford Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3842 14% Heb ei ethol
Simon Coopey Plaid Cymru 1645 6% Heb ei ethol
Liz Newton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 880 3% Heb ei ethol
Pippa Bartolotti Plaid Werdd Cymru 814 3% Heb ei ethol
Bill Fearnley-Whittingstall Annibynnol 333 1% Heb ei ethol
Gruff Meredith Cymru Sovereign 38 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27751
Etholaeth 62169
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jayne Bryant 44% Wedi'i ethol
Matthew Robert Hatton Evans 29% Heb ei ethol
Michael Ford 14% Heb ei ethol
Simon Coopey 6% Heb ei ethol
Liz Newton 3% Heb ei ethol
Pippa Bartolotti 3% Heb ei ethol
Bill Fearnley-Whittingstall 1% Heb ei ethol
Gruff Meredith 0% Heb ei ethol