Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
John Griffiths Llafur Cymru 9229 45% Wedi'i ethol
James Peterson Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4333 21% Heb ei ethol
Munawar Mughal Ceidwadwyr Cymreig 3768 18% Heb ei ethol
Paul Halliday Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1481 7% Heb ei ethol
Anthony Michael Salkeld Plaid Cymru 1386 7% Heb ei ethol
Peter Varley Plaid Werdd Cymru 491 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20688
Etholaeth 55499
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Griffiths 45% Wedi'i ethol
James Peterson 21% Heb ei ethol
Munawar Mughal 18% Heb ei ethol
Paul Halliday 7% Heb ei ethol
Anthony Michael Salkeld 7% Heb ei ethol
Peter Varley 2% Heb ei ethol