Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Castell-nedd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Castell-nedd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeremy Miles Llafur Cymru 9468 37% Wedi'i ethol
Alun Llewelyn Plaid Cymru 6545 26% Heb ei ethol
Richard Pritchard Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3780 15% Heb ei ethol
Peter Crocker-Jaques Ceidwadwyr Cymreig 2179 9% Heb ei ethol
Steve Hunt Annibynnol 2056 8% Heb ei ethol
Frank Little Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 746 3% Heb ei ethol
Lisa Rapado Plaid Werdd Cymru 589 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25363
Etholaeth 55395
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeremy Miles 37% Wedi'i ethol
Alun Llewelyn 26% Heb ei ethol
Richard Pritchard 15% Heb ei ethol
Peter Crocker-Jaques 9% Heb ei ethol
Steve Hunt 8% Heb ei ethol
Frank Little 3% Heb ei ethol
Lisa Rapado 2% Heb ei ethol