Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Sir Drefaldwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Sir Drefaldwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Russell George Ceidwadwyr Cymreig 9875 42% Wedi'i ethol
Jane Dodds Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 6536 28% Heb ei ethol
Des Parkinson Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2458 10% Heb ei ethol
Aled Morgan Hughes Plaid Cymru 2410 10% Heb ei ethol
Martyn Stuart Singleton Llafur Cymru 1389 6% Heb ei ethol
Richard Chaloner Plaid Werdd Cymru 932 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23600
Etholaeth 48682
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Russell George 42% Wedi'i ethol
Jane Dodds 28% Heb ei ethol
Des Parkinson 10% Heb ei ethol
Aled Morgan Hughes 10% Heb ei ethol
Martyn Stuart Singleton 6% Heb ei ethol
Richard Chaloner 4% Heb ei ethol