Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Mynwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Mynwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Nick Ramsay Ceidwadwyr Cymreig 13585 43% Wedi'i ethol
Catherine Fookes Llafur Cymru 8438 27% Heb ei ethol
Tim Price Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3092 10% Heb ei ethol
Debby Blakebrough Annibynnol 1932 6% Heb ei ethol
Jonathan Clark Plaid Cymru 1824 6% Heb ei ethol
Veronica German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1474 5% Heb ei ethol
Christopher Were Plaid Werdd Cymru 910 3% Heb ei ethol
Stephen Morris Democratiaid Lloegr 146 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 31401
Etholaeth 64197
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nick Ramsay 43% Wedi'i ethol
Catherine Fookes 27% Heb ei ethol
Tim Price 10% Heb ei ethol
Debby Blakebrough 6% Heb ei ethol
Jonathan Clark 6% Heb ei ethol
Veronica German 5% Heb ei ethol
Christopher Were 3% Heb ei ethol
Stephen Morris 0% Heb ei ethol