Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Sir Drefaldwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Sir Drefaldwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Russell Ian George Ceidwadwyr Cymreig 10026 44% Wedi'i ethol
Wyn Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7702 34% Heb ei ethol
Nick Colbourne Llafur Cymru 2609 11% Heb ei ethol
David Hugh Senior Plaid Cymru 2596 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22933
Etholaeth 48675
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 267
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Russell Ian George 44% Wedi'i ethol
Wyn Williams 34% Heb ei ethol
Nick Colbourne 11% Heb ei ethol
David Hugh Senior 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd267
Cyfanswm a wrthodwyd267