Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Merthyr Tudful a Rhymni

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Merthyr Tudful a Rhymni - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dawn Bowden Llafur Cymru 9763 47% Wedi'i ethol
David J Rowlands Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4277 21% Heb ei ethol
Brian Thomas Plaid Cymru 3721 18% Heb ei ethol
Elizabeth Simon Ceidwadwyr Cymreig 1331 6% Heb ei ethol
Bob Griffin Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1122 5% Heb ei ethol
Julie Colbran Plaid Werdd Cymru 469 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20683
Etholaeth 53754
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dawn Bowden 47% Wedi'i ethol
David J Rowlands 21% Heb ei ethol
Brian Thomas 18% Heb ei ethol
Elizabeth Simon 6% Heb ei ethol
Bob Griffin 5% Heb ei ethol
Julie Colbran 2% Heb ei ethol