Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llanelli

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Llanelli - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lee Waters Llafur Cymru 10267 37% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones Plaid Cymru 9885 35% Heb ei ethol
Ken Rees Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4132 15% Heb ei ethol
Stefan Ryszewski Ceidwadwyr Cymreig 1937 7% Heb ei ethol
Sian Caiach Rhoi Llanelli'n Gyntaf 1113 4% Heb ei ethol
Guy Smith Plaid Werdd Cymru 427 2% Heb ei ethol
Gemma Bowker Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 355 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28116
Etholaeth 59651
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lee Waters 37% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones 35% Heb ei ethol
Ken Rees 15% Heb ei ethol
Stefan Ryszewski 7% Heb ei ethol
Sian Caiach 4% Heb ei ethol
Guy Smith 2% Heb ei ethol
Gemma Bowker 1% Heb ei ethol