Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Islwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhianon Passmore Llafur Cymru 10050 45% Wedi'i ethol
Joe Smyth Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4944 22% Heb ei ethol
Lyn Ackerman Plaid Cymru 4349 19% Heb ei ethol
Paul Williams Ceidwadwyr Cymreig 1775 8% Heb ei ethol
Matthew Kidner Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 597 3% Heb ei ethol
Katy Beddoe Plaid Werdd Cymru 594 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22309
Etholaeth 54465
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhianon Passmore 45% Wedi'i ethol
Joe Smyth 22% Heb ei ethol
Lyn Ackerman 19% Heb ei ethol
Paul Williams 8% Heb ei ethol
Matthew Kidner 3% Heb ei ethol
Katy Beddoe 3% Heb ei ethol