Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyfor Meirionnydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyfor Meirionnydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dafydd Elis-Thomas Plaid Cymru 9566 47% Wedi'i ethol
Neil Fairlamb Ceidwadwyr Cymreig 3160 16% Heb ei ethol
Ian Macintyre Llafur Cymru 2443 12% Heb ei ethol
Frank Wykes Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2149 11% Heb ei ethol
Louise Hughes Llais Gwynedd 1259 6% Heb ei ethol
Steven William Churchman Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 916 5% Heb ei ethol
Alice Hooker-Stroud Plaid Werdd Cymru 743 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20236
Etholaeth 43304
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dafydd Elis-Thomas 47% Wedi'i ethol
Neil Fairlamb 16% Heb ei ethol
Ian Macintyre 12% Heb ei ethol
Frank Wykes 11% Heb ei ethol
Louise Hughes 6% Heb ei ethol
Steven William Churchman 5% Heb ei ethol
Alice Hooker-Stroud 4% Heb ei ethol