Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Delyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Delyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hannah Blythyn Llafur Cymru 9480 41% Wedi'i ethol
Huw Williams Ceidwadwyr Cymreig 5898 25% Heb ei ethol
Nigel Williams Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3794 16% Heb ei ethol
Paul Rowlinson Plaid Cymru 2269 10% Heb ei ethol
Tom Rippeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1718 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23159
Etholaeth 53490
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hannah Blythyn 41% Wedi'i ethol
Huw Williams 25% Heb ei ethol
Nigel Williams 16% Heb ei ethol
Paul Rowlinson 10% Heb ei ethol
Tom Rippeth 7% Heb ei ethol