Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cwm Cynon

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Cwm Cynon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Vikki Howells Llafur Cymru 9830 51% Wedi'i ethol
Cerith Griffiths Plaid Cymru 3836 20% Heb ei ethol
Liz Wilks Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3460 18% Heb ei ethol
Lyn Hudson Ceidwadwyr Cymreig 1177 6% Heb ei ethol
John Matthews Plaid Werdd Cymru 598 3% Heb ei ethol
Michael Wallace Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 335 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19236
Etholaeth 50292
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Vikki Howells 51% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Cerith Griffiths 20% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Liz Wilks 18% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Lyn Hudson 6% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
John Matthews 3% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Michael Wallace 2% Heb ei ethol