Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Darren Millar Ceidwadwyr Cymreig 10831 41% Wedi'i ethol
Llyr Gruffydd Plaid Cymru 5768 22% Heb ei ethol
Jo Thomas Llafur Cymru 5246 20% Heb ei ethol
David Edwards Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2985 11% Heb ei ethol
Victor Babu Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 831 3% Heb ei ethol
Julian Mahy Plaid Werdd Cymru 565 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26226
Etholaeth 57657
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Darren Millar 41% Wedi'i ethol
Llyr Gruffydd 22% Heb ei ethol
Jo Thomas 20% Heb ei ethol
David Edwards 11% Heb ei ethol
Victor Babu 3% Heb ei ethol
Julian Mahy 2% Heb ei ethol