Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

De Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ken Skates Llafur Cymru 7862 35% Wedi'i ethol
Simon Baynes Ceidwadwyr Cymreig 4846 22% Heb ei ethol
Mabon ap Gwynfor Plaid Cymru 3861 17% Heb ei ethol
Mandy Jones Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2827 13% Heb ei ethol
Aled Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2289 10% Heb ei ethol
Duncan Rees Plaid Werdd Cymru 474 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22159
Etholaeth 54185
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Ken Skates 35% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Simon Baynes 22% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Mabon ap Gwynfor 17% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Mandy Jones 13% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Aled Roberts 10% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Duncan Rees 2% Heb ei ethol