Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ceredigion

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ceredigion - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elin Jones AC Plaid Cymru 12014 41% Wedi'i ethol
Elizabeth Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 9606 33% Heb ei ethol
Gethin James Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2665 9% Heb ei ethol
Dr Felix Aubel Ceidwadwyr Cymreig 2075 7% Heb ei ethol
Iwan Wyn Jones Llafur Cymru 1902 6% Heb ei ethol
Brian Williams Plaid Werdd Cymru 1223 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29485
Etholaeth 51230
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Jones AC 41% Wedi'i ethol
Elizabeth Evans 33% Heb ei ethol
Gethin James 9% Heb ei ethol
Dr Felix Aubel 7% Heb ei ethol
Iwan Wyn Jones 6% Heb ei ethol
Brian Williams 4% Heb ei ethol