Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Angela Burns Ceidwadwyr Cymreig 10355 35% Wedi'i ethol
Marc Tierney Llafur Cymru 6982 24% Heb ei ethol
Simon Thomas Plaid Cymru 5459 19% Heb ei ethol
Allan Brookes Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3300 11% Heb ei ethol
Chris Overton Annibynnol 1638 6% Heb ei ethol
Val Bradley Plaid Werdd Cymru 804 3% Heb ei ethol
Alistair Cameron Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 699 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29237
Etholaeth 56886
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Angela Burns 35% Wedi'i ethol
Marc Tierney 24% Heb ei ethol
Simon Thomas 19% Heb ei ethol
Allan Brookes 11% Heb ei ethol
Chris Overton 6% Heb ei ethol
Val Bradley 3% Heb ei ethol
Alistair Cameron 2% Heb ei ethol