Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Adam Price Plaid Cymru 14427 48% Wedi'i ethol
Stephen Jeacock Llafur Cymru 5727 19% Heb ei ethol
Matthew Paul Ceidwadwyr Cymreig 4489 15% Heb ei ethol
Neil Hamilton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3474 12% Heb ei ethol
William Powell Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 837 3% Heb ei ethol
Freya Amsbury Plaid Werdd Cymru 797 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29751
Etholaeth 55395
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Adam Price 48% Wedi'i ethol
Stephen Jeacock 19% Heb ei ethol
Matthew Paul 15% Heb ei ethol
Neil Hamilton 12% Heb ei ethol
William Powell 3% Heb ei ethol
Freya Amsbury 3% Heb ei ethol