Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Mark Drakeford Llafur Cymru 11381 36% Wedi'i ethol
Neil John McEvoy Plaid Cymru 10205 32% Heb ei ethol
Sean Driscoll Ceidwadwyr Cymreig 5617 18% Heb ei ethol
Gareth Bennett Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2629 8% Heb ei ethol
Hannah Pudner Plaid Werdd Cymru 1032 3% Heb ei ethol
Cadan ap Tomos Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 868 3% Heb ei ethol
Eliot Freedman Annibynnol 132 0% Heb ei ethol
Lee Woolls Freedom to choose 96 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 31960
Etholaeth 66040
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Drakeford 36% Wedi'i ethol
Neil John McEvoy 32% Heb ei ethol
Sean Driscoll 18% Heb ei ethol
Gareth Bennett 8% Heb ei ethol
Hannah Pudner 3% Heb ei ethol
Cadan ap Tomos 3% Heb ei ethol
Eliot Freedman 0% Heb ei ethol
Lee Woolls 0% Heb ei ethol