Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Caerdydd a Phenarth

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

De Caerdydd a Phenarth - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Vaughan Gething Llafur Cymru 13274 44% Wedi'i ethol
Ben Gray Ceidwadwyr Cymreig 6353 21% Heb ei ethol
Dafydd Davies Plaid Cymru 4320 14% Heb ei ethol
Hugh Moelwyn Hughes Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3716 12% Heb ei ethol
Nigel Howells Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1345 4% Heb ei ethol
Anthony Slaughter Plaid Werdd Cymru 1268 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 30276
Etholaeth 76110
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Vaughan Gething 44% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Ben Gray 21% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Dafydd Davies 14% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Hugh Moelwyn Hughes 12% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Nigel Howells 4% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Anthony Slaughter 4% Heb ei ethol