Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pen-y-bont ar Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carwyn Jones Llafur Cymru 12166 45% Wedi'i ethol
George Jabbour Ceidwadwyr Cymreig 6543 24% Heb ei ethol
Caroline Jones Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3919 15% Heb ei ethol
James Radcliffe Plaid Cymru 2569 10% Heb ei ethol
Jonathan Pratt Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1087 4% Heb ei ethol
Charlie Barlow Plaid Werdd Cymru 567 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26851
Etholaeth 60195
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carwyn Jones 45% Wedi'i ethol
George Jabbour 24% Heb ei ethol
Caroline Jones 15% Heb ei ethol
James Radcliffe 10% Heb ei ethol
Jonathan Pratt 4% Heb ei ethol
Charlie Barlow 2% Heb ei ethol