Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Brycheiniog a Sir Faesyfed - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 15898 52% Wedi'i ethol
Gary Price Ceidwadwyr Cymreig 7728 25% Heb ei ethol
Alex Thomas Llafur Cymru 2703 9% Heb ei ethol
Thomas Turton Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2161 7% Heb ei ethol
Freddy Greaves Plaid Cymru 1180 4% Heb ei ethol
Grenville Ham Plaid Werdd Cymru 697 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 30367
Etholaeth 53793
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kirsty Williams 52% Wedi'i ethol
Gary Price 25% Heb ei ethol
Alex Thomas 9% Heb ei ethol
Thomas Turton 7% Heb ei ethol
Freddy Greaves 4% Heb ei ethol
Grenville Ham 2% Heb ei ethol