Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Blaenau Gwent

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Blaenau Gwent - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alun Davies Llafur Cymru 8442 40% Wedi'i ethol
Nigel Copner Plaid Cymru 7792 37% Heb ei ethol
Kevin Boucher Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3423 16% Heb ei ethol
Tracey West Ceidwadwyr Cymreig 1334 6% Heb ei ethol
Brendan D'Cruz Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 300 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21291
Etholaeth 50574
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alun Davies 40% Wedi'i ethol
Nigel Copner 37% Heb ei ethol
Kevin Boucher 16% Heb ei ethol
Tracey West 6% Heb ei ethol
Brendan D'Cruz 1% Heb ei ethol