Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Arfon

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Arfon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Sian Gwenllian Plaid Cymru 10962 55% Wedi'i ethol
Sion Jones Llafur Cymru 6800 34% Heb ei ethol
Martin Peet Ceidwadwyr Cymreig 1655 8% Heb ei ethol
Sara Lloyd Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 577 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19994
Etholaeth 39269
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sian Gwenllian 55% Wedi'i ethol
Sion Jones 34% Heb ei ethol
Martin Peet 8% Heb ei ethol
Sara Lloyd Williams 3% Heb ei ethol