Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Alun a Glannau Dyfrdwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carl Sargeant Llafur Cymru 9922 46% Wedi'i ethol
Mike Gibbs Ceidwadwyr Cymreig 4558 21% Heb ei ethol
Michelle Brown Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3765 17% Heb ei ethol
Jacqui Hurst Plaid Cymru 1944 9% Heb ei ethol
Peter Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 980 5% Heb ei ethol
Martin Bennewith Plaid Werdd Cymru 527 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 21696
Etholaeth 62697
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carl Sargeant 46% Wedi'i ethol
Mike Gibbs 21% Heb ei ethol
Michelle Brown 17% Heb ei ethol
Jacqui Hurst 9% Heb ei ethol
Peter Williams 5% Heb ei ethol
Martin Bennewith 2% Heb ei ethol