Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Aberconwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2016 - Dydd Gwener, 6 Mai 2016

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Aberconwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Finch-Saunders Ceidwadwyr Cymreig 7646 35% Wedi'i ethol
Trystan Lewis Plaid Cymru 6892 31% Heb ei ethol
Mike Priestley Llafur Cymru 6039 27% Heb ei ethol
Sarah Lesiter-Burgess Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 781 4% Heb ei ethol
Petra Haig Plaid Werdd Cymru 680 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22038
Etholaeth 44960
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janet Finch-Saunders 35% Wedi'i ethol
Trystan Lewis 31% Heb ei ethol
Mike Priestley 27% Heb ei ethol
Sarah Lesiter-Burgess 4% Heb ei ethol
Petra Haig 3% Heb ei ethol