Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Wrecsam

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Wrecsam - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lesley Griffiths Llafur Cymru 5633 29% Wedi'i ethol
John Marek Plaid Annibynnol John Marek 4383 22% Heb ei ethol
Felicity Elphick Ceidwadwyr Cymreig 3372 17% Heb ei ethol
Bruce Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3268 17% Heb ei ethol
Sion Owen Plaid Cymru 1878 10% Heb ei ethol
Peter Lewis Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1033 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19567
Etholaeth 50759
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lesley Griffiths 29% Wedi'i ethol
John Marek 22% Heb ei ethol
Felicity Elphick 17% Heb ei ethol
Bruce Roberts 17% Heb ei ethol
Sion Owen 10% Heb ei ethol
Peter Lewis 5% Heb ei ethol