Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bro Morgannwg

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Bro Morgannwg - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jane Hutt Llafur Cymru 11515 34% Wedi'i ethol
Gordon Kemp Ceidwadwyr Cymreig 11432 34% Heb ei ethol
Barry Shaw Plaid Cymru 4671 14% Heb ei ethol
Mark Hooper Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3758 11% Heb ei ethol
Kevin Philip Mahoney Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 2310 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 33686
Etholaeth 68856
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jane Hutt 34% Wedi'i ethol
Gordon Kemp 34% Heb ei ethol
Barry Shaw 14% Heb ei ethol
Mark Hooper 11% Heb ei ethol
Kevin Philip Mahoney 7% Heb ei ethol